Mr. J.C. Reisinger

justusreisinger

Justus Reisinger voert een praktijk die bestaat uit het procederen in strafzaken. Hij treedt op als advocaat bij rechtbanken en gerechtshoven in alle soorten (jeugd)strafzaken en tevens in strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Mr. Reisinger is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met zijn masterscriptie “Ondervragen staat vrij?” (gepubliceerd door het Nederlands Juristenblad) over het ondervragen van getuigen. Over dit onderwerp heeft hij ook later nog gepubliceerd in het tijdschrift “Strafblad”.  Daarnaast schrijft hij regelmatig een blog over de strafrechtspraktijk, bijvoorbeeld over het recht op een eerlijk proces in ontnemingszakenhet uitvoeren van tegenonderzoek vanuit het perspectief van de verdachte of (het bewijs van) alternatieve scenario's.

 

Gedurende zijn studie heeft mr. Reisinger achtereenvolgens de honoursopleidingen van het Utrecht Law College en het Excellent Mastertracé (in de specialisatie strafrecht) doorlopen en met succes afgerond. Hierdoor kan hij steunen op brede, inhoudelijke kennis van het nationale en internationale (straf)recht.

 

Mr. Reisinger is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Van Boom Advocaten en hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en van de European Criminal Bar Association (ECBA).

 

 

Contact: jreisinger@vanboomadvocaten.nl of 06-83667506.