Mr. J.C. Reisinger

justusreisinger

Justus Reisinger voert een praktijk die voornamelijk bestaat uit het procederen in strafzaken. Hij treedt op als advocaat bij rechtbanken en gerechtshoven in alle soorten strafzaken en tevens in procedures bij de Hoge Raad en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Mr. Reisinger is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met zijn masterscriptie “Ondervragen staat vrij?” (gepubliceerd door het Nederlands Juristenblad) over het ondervragen van getuigen. Over dit onderwerp heeft hij ook later nog gepubliceerd in het tijdschrift “Strafblad”.  Daarnaast schrijft hij regelmatig een blog over de strafrechtspraktijk, bijvoorbeeld over het recht op een eerlijk proces in ontnemingszaken of het uitvoeren van tegenonderzoek vanuit het perspectief van de verdachte.

 

Gedurende zijn studie heeft mr. Reisinger achtereenvolgens de honoursopleidingen van het Utrecht Law College en het Excellent Mastertracé (in de specialisatie strafrecht) doorlopen en met succes afgerond. Hierdoor kan hij steunen op brede, inhoudelijke kennis van het nationale en internationale (straf)recht. 

 

Mr. Reisinger is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Van Boom Advocaten en lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Daarvoor heeft hij werkzaamheden verricht bij een aantal andere gerenommeerde strafrechtkantoren in verschillende grote en landelijk bekende strafzaken. Zodoende beschikt hij over ervaring in het adviseren en verdedigen van personen in vele soorten juridische procedures tegen de overheid; zowel in de praktijk van het commune als het bijzondere strafrecht.

 jreisinger@vanboomadvocaten.nl

Mr.  Reisinger is in dienst bij Van Boom Advocaten B.V..